Editorial Review Committees

ARTS
Hindi/English History Pol. Science
Dr. Alpana Saxena

Dr. Namita Singh

Dr. Rama Hirawat

Dr. Shailja Bhatt

Dr. Ruchi Goyal

Dr. Anshul Sharma

Dr. R. K. Dhabhai

Dr. Sourabh Sharma

Dr. Sambodh Goswami

Dr. Pooja Sirola

Dr. Ritesh Jain

Dr. Shaifali Jain

Dr. Kapil Kumar Anand

Dr. Neelam Shamra

Dr. Prerna Singh Lavania

Sociology/Psychology Pub. Adm Geography
Dr. Ranjita Singh

Dr. Anju Bala Sharma

Dr. Dinesh Gupta

Dr. Suprithy Paliwal

Dr. Pawan Sharma

Dr. Lokesh Jain

Dr. Rajendra P. Meena

Dr. B.P. Sharma

Dr. Diwakar Pradhan

Mr. Vivek Rohar

Dr. Kirti Rawat

 

Commerce
ABST EAFM B. Adm.
Dr. Surendra Pratap Singh Kothari

Dr. Vishnu Priya

Dr. Shailesh Mathur

Dr. Mrinali Kankar

Dr. Yogendra Kumar Sharma

Mr. Niraj Kumawat

Dr. Vikas Bairathi

Dr. Chitra Rathore

Dr. Monika Ojha Khatri

Dr. Surendra Yadav

Dr. Shweta Mishra

Mr. Rohit Chhabra

Dr. Swati Agarwal

Dr. Amit Vyas

Mr. Tarun Batra

Dr. Bhawana Sharma

Dr. Vinita Jain

Mr. Mohit Mehta

 

Management
Dr. Bharat Pareek

Dr. Devendra Sharma

Dr. Reena Anand

Dr. Sakshi Arora

Ms. Swati Tiwari

Dr. Meenal Jain

Mr. Ravi Gupta

Dr. Vishal Gautam

Dr. Preeti Gupta

Science
Physics Chemistry Maths
Dr. Balram Tripathi

Dr. S.P. Pareek

Dr. Farah Deeba

Dr. Richa Sharma

Dr. Surendra Sharma

Dr. Anu Malhotra

Dr. Pramila Kumari

Dr. Shailendra Shukla

Dr. Sandeep

 

Information Technology
Dr. Sonal Bordia

Dr. Madhu Sharma

Dr. Vikram Jain

Mr. Praveen Choudhary

Dr. Vipin Jain

Mr. Aleem Khan

Law Mass Communication Library Science
Mr Tarun Batra

 

Dr. Padma Pandel

Dr.Yogendra Kumar

Dr. P.C. Meena

Dr. Balbeer Sharma